Yhteinen toimintamme

Yhteinen toimintamme

Naarjärven suojeluohjeet rannankäyttäjälle

1.   Älä hanki vesikäymälää huvilallesi; vanha puusee on parempi ratkaisu.

2.   Rakenna kuivakäymäläsi ja kompostisi mahdollisimman kaus rannasta.

3.   Älä käytä järvioloissa koskaan synteettisiä pesuaineita, vaan saippuoita ja saippuapohjaisia pesuaineita. Vältä ylipäänsä pyykinpesua järvellä.

4.   Älä johda mitään pesuvesiä saunasta, keittiöstä tai pyykinpesustasi suoraan järveen, vaan imeytä ne maahan mahdollisimman kaukana rantaviivasta (vähintään 5 – 10 metriä). Jätevedet puhdistuvat kulkiessaan maakerrosten läpi.

5.   Matonpesu Naarjärvellä on kielletty. Pese ja huuhtele matot riittävän kaukana rannasta (kohta 4).

6.   Älä päästä järveen tippaakaan öljyä äläkä muutakaan roskaa. Järvi ei ole kaatopaikka.

7.   Vältä turhaa ajoa moottoriveneellä. Aiheuttamasi melu pilaa toisten järvirauhan.

8.   Älä turmele rantamaisemaa rakentamalla liian lähelle vesirajaa äläkä muullakaan tavoin vahingoita rantaviivaa.

9.   Älä kaihda yhteisen järvemme suojelussa yhteistoimintaa, vaan ole SINÄKIN aktiivisesti mukana.

10. Tule kysymään neuvoa käytännön suojeluasioissa.

6.6.1972 Naarjärven Suojeluyhdistys

Nämä 1970-luvulla laaditut järvensuojeluohjeet ovat edelleen kaikessa yksinkertaisuudessaan ajankohtaisia ja käyttökelpoisia. Ne toimivat hyvänä perusohjeistuksena rannankäyttäjien toiminnalle. Samoin järven elinvoimaisuuden ja monimuotoisuuden ylläpitäminen edellyttää edelleen meidän jokaisen rannankäyttäjien aktiivista panosta. Yhteisesti ja vapaaehtoisesti toteuttamamme pitkäjänteinen järvensuojelutoiminta onkin paras tae säilyttää puhdas- ja kirkasvetinen Naarjärvi perintönä myös tuleville sukupolville.

Tervetuloa jokapäiväisten tekojen lisäksi vaikuttamaan myös suojeluyhdistystoiminnan kautta Naarjärven tulevaisuudentilaan.

Yhteinen yhdistyksemme

Naarjärven Suojeluyhdistys ry pyrkii olemaan kaikkien järven käyttäjien yhdistys. Yhdistyksen toiminnan pääpaino on ympäristön- ja vesiensuojelun opastuksessa, neuvonnassa ja tiedotuksessa. Näiden tehtävien hoitaminen edellyttää avointa yhteistyötä eri viranomaisten ja asiantuntijatahojen kanssa sekä jatkuvaa vuoropuhelua rannankäyttäjien suuntaan.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide